สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด

Untitled Document

การปันผล

ตอนกู้เงินสามัญ ต้องหักเงินไปเป็นหุ้น แต่ไม่ได้เอาหุ้นตรงนั้นมาคิดปั้นผลใช่ไหมครับ หักเงินเอาไปเฉยๆไม่ได้ปันผลอะไรใช่ไหมครับ
บอย   13มกราคม2563


ตอบ :  
โดย :  
วันที่ :  

© 2015 by Teacher of Nakhon Pathom Saving and Credit Cooperative