สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด

Untitled Document

สวัสดิการสำหรับสมาชิกเกษียณอายุ

สมาชิกที่อายุครบ 60 ปี สหกรณ์ควรให้สวัสดิการตามจำนวนปีที่เป็นสมาชิก เช่น เป็นสมาชิก 10ปี สหกรณ์จ่ายเงินก้อนให้ 5000 บาท 20ปีจ่ายให้ 15000 บาท 30ปี จ่ายให้3000บาท เป็นต้น ซึ่งสมาชิกที่อยู่กับสหกรณ์ยาวนานสร้างผลกำไรให้สกกรณ์จำนวนมาก หลังเกษียณก็ควรให้เงินก้อนสมาชิกเหล่านั้นเป็นทุนในการไปท่องเที่ยวหรือใช้สอยในส่วนที่สมาชิกจำเป็น สหกรณ์บางแห่งจ่ายมากกว่าที่ยกตัวอย่างก็มีแล้วค่ั
วนิดา มิตรอุปถัมภ์   16มกราคม2561


ตอบ :  
โดย :  
วันที่ :  

© 2015 by Teacher of Nakhon Pathom Saving and Credit Cooperative