สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด

Untitled Document

การเป็นสมาชิก

1. เป็นครูจ้างสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ขึ้นตรงกับ อบต สามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ไหม 2. ถ้าเป็นสมาชิกไม่ได้ สามารถนำเงินมาฝากได้ไหม
สมาชิก   07ธันวาคม2560


ตอบ :  
โดย :  
วันที่ :  

© 2015 by Teacher of Nakhon Pathom Saving and Credit Cooperative