สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด

Untitled Document

ขอทราบขั้นตอนการดำเนินการยินยอมหักเงินของบุคลากรครูใน รร.สังกัดเทศบาล เพื่อส่งชำระสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จนถึงอายุ 75 ปี

เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังนครปฐม เนื่องจากพนักงานครูใน รร.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบล้อมใหญ่ ได้ทำบันทึกแจ้งว่าทางสหกรณ์ออกทรัพย์ครูจังหวัดนครปฐมมีความประสงค์ให้เทศบาลฯ ดำเนินการยินยอมหักเงินของบุคลากรครูในสังกัด ส่งชำระให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนครปฐม จนถึงอายุ 75 ปี กองการศึกษาจึงใคร่ขอทราบขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวว่าจะต้องทำอย่างไร และใช้เอกสารอะไรบ้าง ขอความกรุณาทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนครปฐมช่วยแจ้งรายละเอียดด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ นางสาวนุจารี จิตรา (เจ้าหน้าที่กองการศึกษา)
นางสาวนุจารี จิตรา   30ตุลาคม2563


ตอบ :  
โดย :  
วันที่ :  

© 2015 by Teacher of Nakhon Pathom Saving and Credit Cooperative