● สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด ยินดีต้อนรับ ●

ประธานกรรมการ


รายงานประจำปี 2561

ลิ้งค์อื่นๆ

   ธนาคารกรุงไทย
   ธนาคารกสิกรไทย
   ธนาคารไทยพาณิชย์
   ธนาคารออมสิน
   ธนาคารกรุงเทพ
   ธนาคารธนชาต
   ธนาคารยูโอบี
Untitled Document
  

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 เมษายน 2563 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด พักชำระหนี้เงินต้น 3 เดือน คนละ 2 สัญญา
7 เมษายน 2563สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด ของดทำธุรกรรมฝากเงินด้วยเงินสด เข้าบัญชีเงินฝากทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 7 -30 เมษายน 2563
18 มีนาคม 2563 สมาชิกทุกคนสามารถลดส่งค่าหุ้นรายเดือนต่ำสุด 100 บาท
27 พฤษภาคม 2562สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด (หลังเก่า)
4 เมษายน 2562 สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องประชุม 1 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
ข่าวทั้งหมด

เครือข่ายสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด

 

จำนวนผู้เข้าชม
Website counter
© 2015 by Teacher of Nakhon Pathom Saving and Credit Cooperative
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
39 ถ.ลำพยา ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์  :   034-251520 , 034-256987 , 034-217256
โทรสาร  :   034-256986
sahakorn_nt@hotmail.co.th