● สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด เปิดทำการในวันที่29 กรกฏาคม 2560

ประธานกรรมการสารประชาสัมพันธ์ข่าวประจำเดือน ก.ค. - ส.ค. 2558
อ่านข่าวย้อนหลัง

สมาชิก ฌสอ. เสียชีวิต


    

ปี 2560

Untitled Document  
  

กรกฎาคม 

  4   

120
ลิ้งค์อื่นๆ

   ธนาคารกรุงไทย
   ธนาคารกสิกรไทย
   ธนาคารไทยพาณิชย์
   ธนาคารออมสิน
   ธนาคารกรุงเทพ
   ธนาคารธนชาต
   ธนาคารยูโอบี
  

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 กุมภาพันธ์ 2559ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติการ
5 กุมภาพันธ์ 2559 คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1 มกราคม 2559ใบแสดงความจำนงโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝาก
25 ธันวาคม 2558 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558
23 กันยายน 2558ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2558
1 กันยายน 2558 สรุปยอดโครงการส่งเสริมการออมครั้งที่ 2 มีเก็บ...มีกิน
24 กรกฏาคม 2558ประกาศสหกรณ์ให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มได้เป็นกรณีพิเศษ
11 พฤษภาคม 2558 การให้เงินกู้เพื่อชำระคืนกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบข.
26 มีนาคม 2558กำหนดหลักเกณฑ์กากู้สามัญ สำหรับผู้กู้ที่มีอายุเกินกว่า 58 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
23 มีนาคม 2558 หนังสือคำขอกู้เงินกู้สามัญ New Form ฉบับแก้ไข
ข่าวทั้งหมด

กิจกรรมสหกรณ์ฯ

กิจกรรมวันออมแห่งชาติ จ.อุดรธานี (31 ตุลาคม 2558)

โครงการสหกรณ์พบสมาชิก2 (12-13 ตุลาคม 2558)

ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2558 (3 ตุลาคม 2558)

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

เครือข่ายสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด

 

จำนวนผู้เข้าชม
Website counter
© 2015 by Teacher of Nakhon Pathom Saving and Credit Cooperative
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
39 ถ.ลำพยา ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์  :   034-251520 , 034-256987 , 034-217256
โทรสาร  :   034-256986
sahakorn_nt@hotmail.co.th