สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด

 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชานาถ สพป.นครปฐม เขต 2
 ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
 ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก
 อุปนายกคนที่ 3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
 รองประธานสหภาพครูแห่งชาติ
 เว็บไซต์โรงเรียนวัดประชานารถ

 

 

 


© 2015 by Teacher of Nakhon Pathom Saving and Credit Cooperative